Elektriciteitsvoorziening

Windturbines en zonnepanelen zijn zichtbare gevolgen van de toenemende vraag naar schone, duurzame energie onder consumenten. In Nederland en Duitsland worden traditionele energiebronnen zoals kernenergie en kolencentrales uit gefaseerd en vervangen door duurzame wind- en zonne-energie. Deze overgang, die wordt aangeduid als de energietransitie, betekent dat netbeheerders zoals TenneT het bestaande elektriciteitsvoorzieningssysteem volledig moeten herzien. UTSolutions ontwikkelt en bouwt verschillende dienst gebouwen en stations voor diverse netwerkbeheerders.